FARCOM

FARCOM

FARCOM (FAR off COntrol and Monitoring) je elektronický systém dálkového ovládání, řízení a monitorování činnosti elektrických zařízení a je primárně určen pro železniční stanice. FARCOM je decentralizovaný řídící systém.

Jeho nejčastější aplikace jsou řízení osvětlení a elektrického ohřevu výměn.

Systém se skládá z PLC s podpůrnými moduly, komunikačního jádra, které zajišťuje komunikaci s PLC a předává data třetím stranám a dále z vizualizace, která slouží k ovládání a konfiguraci modulů.

Systém FARCOM vznikl v roce 2006 a od roku 2016 je kompletně vyvíjen námi. Součástky na výrobu původních modulů přestávaly být postupně dostupné a tak bylo třeba vyvinout nové řešení. Navíc původní verze byla psaná v Assembler a těžko se rozšiřovaly její funkce.

Pro realizaci se proto zvolilo nové PLC a vznikl nový vylepšený software. To s sebou neslo i razantní zásahy a modernizaci v rámci FARCOM jádra a vizualizace.

Nové funkce se přidávají neustále dle požadavků Správy železnic jak do modulů, tak vizualizace či komunikace s navazujícími systémy.

Nejsme ale pouze vývojáři systému FARCOM, instalujeme a nasazujeme dohledové počítače, konfigurujeme všechny moduly a jsme přítomni na funkčních zkouškách.

Vlastníkem celého systému FARCOM je Elektrizace železnic Praha, a.s., která patří pod Energetický a průmyslový holding, a.s.


Veškerý hardware a software je schválen pro provoz na železnici Drážním úřadem.

Systém FARCOM patří do skupiny určených technických zařízení elektrických ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., v úplném znění dle zákona č. 35/2001 Sb. a vyhlášky č. 100/1995 Sb. v platném znění.

V provozu je systém FARCOM na 120 železničních stanicích v České republice. Celkově je pak řízených přes 400 rozvaděčů.

Námi napsaný software řeší veškeré oblasti systému FARCOM. Od software v PLC, které řídí celý systém, přes komunikační jádra, která vyčítají data z modulů, zapisují události do databáze, po klientské aplikace, které vizualizují data, která přebírá od jader.

Řízení osvětlení a ohřevů musí splňovat normu SŽDC TS 2/2008-ZSE: 2017, kterou vydává Správa železnic, státní organizace.

Jádro

Farcom Core je vyvinutý v .NET (C#) a jeho úkolem je komunikovat s moduly MPM skrz protokol DbNet a pro kompatibilitu se staršími moduly skrz protokol Modbus TCP/IP. Jedná se tedy o takové jádro, které je umístěno na každém dohledovém počítači a serveru.

Jádro obsluhuje také komunikaci se systémem DDTS (Dálková diagnostika technologických systémů), který centralizuje všechny technologické systémy do jedné vizualizace. Data jsou poskytována dle normy skrz protokol Modbus TCP/IP.

Data pro vizualizaci poskytuje skrz RPC a jsou šifrována pomocí Rijndaelova algoritmu (AES).

Zároveň jádro vyčítá z MPM také historii a tu zapisuje do Microsoft SQL Server.

Vizualizace

Vizualizace FARCOM je klientskou aplikaci pro monitoring, ovládání a konfiguraci systému FARCOM. Je instalována v dispečerských centrech a dohledových počítačích. Typicky ji obsluhují dispečeři, výpravčí a elektro úsek Správy železnic.

Jednotliví uživatelé mají své přístupová práva do systému. Na základě úrovně oprávnění mohou buď zařízení pouze ovládat, či jej i konfigurovat.

MDP (místní dohledový počítač) instalace ovládají pouze jednu danou stanici, zatímco HDP (hlavní dohledový počítač) ovládá více stanic najednou.

Vizualizace se napojí na RPC jádra a pomocí něj si periodicky vyčítá data o všech prvcích nebo skrz něj prvky ovládá.

Vizualizace je naprogramovaná v .NET (C#) a využívá se také Vue.js, Sass, HTML, Babel.js, Gulp.

Vizualizace vyčítá historii prvků z Microsoft SQL Server. Díky tomu má obsluha přesný přehled o předchozích sepnutí větví, chybových stavech, atd. Taktéž u osvětlení je možnost zobrazit graf luxmetru, který je ideální pro optimalizaci nastavení luxů.

PLC

Hlavním řídícím modulem tzv. MPM je PLC. Tento modul obsahuje námi vyvinutý software ve dvou variantách MPM-L (ovládání osvětlení) a MPM-R (ovládání ohřevů).

Na podřízené lince jsou vstupní a výstupní moduly, modul pro vyčítání digitálních či analogových luxmetrů a modul pro hlídání proudů a napětí.

Software poskytuje komplexní možnosti konfigurace vhodné pro jakoukoliv situaci na drahách a je neustále dále vyvíjen na základě požadavků ze Správy železnic.